Forældresamarbejde

Forældresamtaler og møder

ForældresamarbejdeI børnehaven eller vuggestuen tilbyder vi en opstartssamtale, der giver mulighed for at tale om barnets start på livet, trivsel og hverdag.

I børnehaveven tilbyder vi foruden opstartssamtalen en samtale, når dit barn er ca. 4½ år.

I overgangene fra vuggestuen til børnehaven og fra børnehaven til skolen tilbyder vi igen en samtale om barnets udvikling og generelle trivsel samt fokus på overgangen.

Alle vores forældresamtaler foregår uden børn.

I de mellemliggende perioder er det vigtigt, at I som forældre henvender jer, hvis I har brug for en snak om jeres barn. Ligesom vi henvender os, hvis vi mener, at det er relevant med en samtale.

Hvert år afholder vi 1-2 forældremøder.

Hvert år i foråret afholdes desuden valg til bestyrelsen.