Opskrivning

Priser og søskenderabat

OpskrivningVuggestueplads: 3.451,-
Fuld forplejning: 600,-
Bleer: 50,-
I alt: 4.101,- pr. md.

Børnehaveplads: 2.259,-
Frokost hver anden torsdag: 75,-
I alt 2.334,- pr. md.

Der betales for 11 måneder. I juli måned, som er betalingsfri, opkræves sommerferiebetaling, såfremt barnet skal passes i institutionen. Se nærmere under sommerferiepasning.

Økonomisk friplads og søskenderabat

Bullerup private Børnehave har samme vilkår omkring økonomisk friplads og søskenderabat, som de kommunale dagtilbud. Ansøgning om økonomisk friplads og/eller søskenderabat søges i barnets bopælskommune.

Der ydes søskenderabat efter følgende retningslinjer: der betales fuld pris for den dyreste plads, hvorefter rabatten tilfalder de efterfølgende pladser.

Skriv dit barn op

Opskrivning

Her kan du skrive dit barn op til vuggestuen og/eller børnehaven.

Dit barn skal mindst være 26 uger for at kunne blive optaget i vuggestuen.

Dit barn kan begynde i børnehaven i den måned, hvor barnet bliver 2 år og 10 måneder.

Når du skriver dit barn op til vores vuggestue, bliver det automatisk skrevet på vores venteliste til børnehaven. Vi opfordrer til, at du ligeledes skriver dit barn op til den kommunale daginstitution, hvis vi ikke har en ledig plads.

Huset er altid åbent for besøg og vi har kaffe på kanden. Vi foretrækker dog, at du aftaler tid for dit besøg i vuggestuen og/eller børnehaven.

Vi har stor søgning på vores pladser, så skriv barnet op hurtigst muligt, så I kan komme på venteliste.

Step 1 of 4

Barnets oplysninger