Dagligdagen

Vuggestuen

DagligdagenBørnene i vuggestuen er i alderen 0 – 2,10 år. Inden jeres barn starter i vores vuggestue, er det en god ide med et besøg. Her kan I fortælle om jeres barn og barnets behov. Alle børn er forskellige og skal derfor tilbydes noget forskelligt. Her kan vi også tale om hvordan barnets opstart skal forløbe, og hvordan vi sammen skaber de tryggeste rammer for netop jeres barn. Vi vægter at I forældre giver jer god tid til barnets opstart og bestræber jer på at hente barnet mens legen stadig er god, så barnet ikke er utrygt ved at komme dagen efter. Der er mange praktiske informationer i forbindelse med en opstart og det tager vi hen ad vejen. Vi har en tæt dialog med jer hele vejen igennem.

Hverdagen på stuen

6.15 – 7.15 Der mulighed for at spise morgenmad i vuggestuen
7.15 – 8.45 Leg og samvær på stuen
8.45 Holder vi samling på stuen med sang og historie. Børnene tilbydes frugt og brød.
9.00 – 10.45 Forskellige aktiviteter tilbydes. Børnene deles i mindre grupper afstemt efter interesser og alder.
10.45 Spiser vi frokost. Efter maden bliver de fleste børn puttet, medmindre barnet sover flere gange dagligt eller har en anden rytme.
13.30 Vi tilbyder eftermiddagsmad
15.45 Vuggestuen og børnehavegrupperne samles i en af børnehavegrupperne eller på legepladsen

Dagligdagen

Børnehaven

DagligdagenBørnene i børnehaven er i alderen 2,10 – 5/6 år. Hvis dit barn har gået i vores vuggestue, planlægger vi med at dit barn fortsætter i vores børnehave når det fylder 2,10 år. Det er vigtigt at skabe en tryg overgang fra vuggestuen til børnehaven. Barnet vil en måned før børnehavestart have en ugentlig dag i børnehaven på sin kommende børnehavegruppe. Det kan være få timer sammen med en kendt voksen eller en hel dag – alt efter hvad barnet er klar til. Nogle børn er klar tidligere og har derfor muligheden for at gå frem og tilbage mellem vuggestuen og børnehaven alt efter, hvad de har lyst til.

Hvis dit barn ikke har gået i vores vuggestue, er det en god ide, at besøge børnehaven sammen med dit barn, før det skal starte. Her kan I fortælle om jeres barn og barnets behov. Alle børn er forskellige og skal derfor tilbydes noget forskelligt. Her kan vi også tale om, hvordan barnets opstart skal forløbe og hvordan vi sammen skaber de tryggeste rammer for netop jeres barn. Vi vægter at I forældre giver jer god tid til barnets opstart og bestræber jer på, at hente barnet mens legen stadig er god, så barnet ikke er utrygt ved at komme dagen efter. Der er mange praktiske informationer i forbindelse med en opstart og det tager vi hen ad vejen. Vi har en tæt dialog med jer hele vejen igennem.

Dit barn starter i forårs SFO i marts måned i det år det fylder 6 år. Hvis dit barns kommende skole ikke tilbyder forårs SFO kan barnet blive i børnehaven indtil skolestart.

6.15 – 7.15 Der mulighed for at spise medbragt morgenmad i børnehaven
7.15- 9.00 Leg og samvær på stuen, ude eller i Multihuset
9.00 Holder vi samling på stuen med sang, historiefortælling, dialoger mv. Børnene spiser formiddagsmad
9.30 – 11.00 Forskellige aktiviteter tilbydes. Børnene deles i mindre grupper afstemt efter interesser og alder.
11.00 Spiser vi frokost. Herefter er der mulighed for at tage sig et hvil/lur for de børn der har brug for det.
11.30 – 14.00 Leg og aktiviteter på legepladsen, nogle dage i Multihuset/inde
14.00 Eftermiddagsmad
15.45 Vuggestuen og børnehavegrupperne samles i en af børnehavegrupperne eller på legepladsen