Sygdom

Hvis dit barn er syg, skal barnet ikke i institution

Ring, send en sms eller skriv via forældreintra til os, hvis dit barn er blevet syg, så vi ved, at det ikke kommer. Hvis barnet bliver dårligt i løbet af dagen, ringer vi til jer – både fordi barnet skal hjem og plejes, når det er dårligt, og for at mindske smitterisiko.

Et barn er ikke kun syg, hvis det har feber

SygdomHvis barnet ikke kan følge en almindelig hverdag i institutionen (f.eks. komme på legepladsen), er barnet ikke frisk nok til at være her. Barnet skal først komme i vuggestue og børnehave igen, når det er helt raskt.

Vi kan godt give barnet lægeordineret medicin, men der skal være label med navn fra apoteket på medicinen, med anvisninger til, hvor meget barnet skal have. Vi giver ikke Panodil og andre former for smerte og febernedsættende håndkøbsmedicin.

Forekommer der sygdomme i huset, som kan have betydning for andre børn/forældre (f.eks. lus, kighoste, lussingesyge, skoldkopper) oplyser vi herom.

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til smitsomme sygdomme hos børn – se her for yderligere information: www.sst.dk