Pædagogik

Pædagogik

Børnelivet er værdifuldt, og alle børn har ret til et godt børneliv.

Derfor er tid til nærvær, tryghed og omsorg altafgørende for vores tilgang til børnene.

Det er en pædagogisk opgave for personalet i Bullerup private Børnehave, ud fra et børneperspektiv, at skabe et inspirerende og trygt miljø, hvor børn kan lege og indgå i anerkendende relationer. De børn, som har haft mulighed for at lege tilstrækkeligt meget, fordyber sig senere mere målbevidst i deres aktiviteter. Den vigtigste form for læring er leg. Børn lærer, når de får mulighed for at konstruerer deres hverdagsliv i fx selvbestemte lege, eller de lærer via voksenstøtte, når de voksne igangsætter pædagogiske forløb. En god balance mellem selvigangsatte lege og voksenstyrede aktiviteter styrker børns trivsel og udvikling. Personalet på stuerne støtter, leder og udfordrer den læring, som børnene selv via deres leg er medskabere af. Vi opdeler dagen således, at der er en god vekselvirkning mellem de voksenstyrede pædagogiske aktiviteter og børnenes frie leg.

I Bullerup private Børnehave har vi fokus på, at alle børn skal opleve, at de har brug for andre og at andre har brug for dem. Herved vil vi opnå, at alle børn oplever sig som betydningsfulde og medskabende. Vi vil medvirke til at børnenes forskelligheder bliver til deres fordel, således at de kan se styrken heri.

Vi vægter at give børnene mulighed for, at udnytte deres potentialer, blandt andet ved at lade dem deltage i hverdagens gøremål og opgaver. Disse hverdagsprocesser kan også medvirke til, at børnene føler sig betydningsfulde.

Bullerup private Børnehave er børnenes hus, hvilket betyder at børnene fysisk har lov at benytte hele huset.

Den styrkede pædagogiske læreplan

Pædagogik

I Bullerup private Børnehave arbejder vi ud fra den lovpligtige styrkede pædagogiske læreplan.

Den udgør rammen og den fælles retning for det pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, hvor legen er grundlæggende, og børneperspektivet er tydeligt. Vores konkrete læringsmål giver en ramme til at arbejde systematisk med at planlægge, følge op på og videreudvikle kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø.

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i 6 læreplanstemaer samt mål for sammenhængn mellem læringsmiljøet og børns læring. Det fremgår af den pædagogiske læreplan hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring indenfor og på tværs af de 6 læreplanstemaer.

Det overordnede mål for Bullerup private Børnehave er, at vores pædagogiske læreprocesser skal lede børnene frem mod at blive selvhjulpne, opleve selvværd, ansvar og bemestringsglæde i forbindelse med de daglige opgaver.

De 6 læreplaner:

– Alsidig personlig udvikling
– Social udvikling
– Kommunikation og sprog
– Krop og bevægelse
– Natur, udeliv og science
– Kultur, æstetik og fællesskab